image Welcome to MahaExam

One-stop quality platform for Scholarship Exam

EXAM 5th Std 8th Std
EXAM FEES Rs 250 Rs 300
EXAM MATERIAL Rs 250 Rs 300
NOTE Rs 30 Extra Convenience Charges for Online Registration.

तो केवळ शाब्दिक नसून त्यासाठीची दिशा आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. ती आपण जाणून घेतल्यावर आपल्याला या वेगळ्या प्रवासाचे मोल तर कळेलच पण आपणही या प्रवासात आनंदाने सहभागी व्हाल, याची आम्हाला खात्री आहे.

Register Now

Already User? Login

Basic Info

Account Information

Address Information

Education Info

Education Information

Center Information

Payment

Payment Information

Check your Information and proceed for payment to complete your registration